تبلیغات
مقاله عمران - راهبردهای طراحی پل عابر پیاده
 
مقاله عمران

راهبردهای طراحی پل عابر پیاده 1


حضور پیاده در شهر از مواردی است كه در فرایند طراحی شهری امروز بیش از پیش موردتوجه و تأكید قرار دارد. در این میان فراهم آوردن شرایطی امن به ویژه در برابر نفوذروز افزون اتومبیل و وسایل نقلیه، از عوامل تأثیرگذار بر كمیت و كیفیت حضور پیادگاناست. عبور از (عرض) خیابان كه متأثر از نظام حمل و نقل شهری می باشد، گاه از مواردگریزناپذیر حضور پیاده در سطح شهر است، كه تسهیل آن همواره با چالشهای متعددی ازطرف طراحان و برنامه ریزان روبهرو بوده است.
پلهای عابر پیاده كه در قالب عنوان كلی گذرگاههای عرضی غیر همسطح روگذر طبقه بندی میشوند، نمونهای از امكانات مناسب شهری برای تسهیل عبور و مرور پیاده همراه با افزایش ایمنی تردد، جلوگیری از حوادث ناگوار و نیز كاهش مشكلات ترافیكی معابر میباشند. از اینرو باتوجه به كارآیی و پیامدهای مثبت این پلها، طراحی و ساخت آنها در سطح شهرها البته نه تنها بر مبنای رویكردی سازهای (سازهای اغلب فلزی برای عبور) ضروری میباشد.


با در نظر گرفتن این نكته كه یك پل، خواه به صورت تنه درختی بر روی یك رودخانه باشدیا با استفاده از تكنولوژی بسیار پیشرفته مهندسی ساخته شده باشد، همواره بیانگر ونمودی از سازه خویش و در واقع به عنوان عنصری با خالصترین ساختار مطرح است، اماپلهای عابر پیاده در سطح شهرها را میتوان متفاوت از سایر پلها (با عملكردها وفرمهای مختلف) دانست. چراكه به دلیل تأثیر عمده پلهای عابر پیاده بر سیمای شهرهاو با توجه به نقشی كه این پلها به عنوان عناصری ساختاری و نیز گونهای از مبلمانشهری در شهرها همراه با عملكرد اصلی خویش یعنی تسهیل تردد عابرین پیاده برعهدهدارند، میبایست علاوه بر مسایل صرفاً سازهای، معیارهای دیگری نیز در طراحی اینپلها در نظر گرفته شوند.

برخی از مهمترین عواملی كه در طراحی پلهای عابر پیاده میتوان در نظر گرفت عبارتنداز:
1ـ موقعیت
از آنجایی كه این گونه پلها، باتوجه به ضرورت جانمایی، مقابل یا در كنارساختمانها قرار میگیرند، بایستی طوری طراحی شوند تا مانع نورگیری یا اخلال درروند عملكرد همجواریهای خود به وجود نیاورده و چه بسا به دلیل كاركرد خود بر كیفیتفضای اطراف بیفزایند.
2ـ سازه

باتوجه به اینكه پلهای عابر پیاده نسبت به پلهای سوارهرو سبكتر وكوچكتر میباشند، درنتیجه امكان طراحیهای خلاقانه و نوآور كه گاه خود بهعنوانعاملی در جهت افزایش انگیزه استفاده از پل مطرح میشود، بسیار است. از اینرومیتوان با توجه به موقعیت، مقدار باری كه میبایست پل تحمل كند، نوع و ویژگیهایطرح (طول، عرض، ارتفاع، تعداد دهانه، شیب و ...)، جنبههای اقتصادی، شرایط اقلیمی (مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی)، نوع عبور و مرور (از برخی پلهای عابر پیاده بهسبب موقعیت قرارگیری علاوه بر عابرین پیاده، وسایل نقیله موتوری سبك و دوچرخه نیزعبور میكنند) و نیز ماندگاری پل از سازههای مختلف بتنی، فولادی، آلومینیومی (سازهای بسیار سبك و البته گران)، چوبی، سنگی و نیز سازههای تركیبی در طراحیاستفاده كرد.
3ـ مصالح
مصالحی كه در پلهای عابر پیاده مورد استفاده قرار میگیرند، با توجه بهموقعیت و محل قرارگیری پل، ابعاد پل، نحوه نگهداری و محافظت و در نظر گرفتن مسایلناشی از فرسودگی یا تخریب (vandalism)، تعیین میشوند. البته در این انتخاب،درنظرگرفتن موارد زیباییشناسی و فراهم كردن شرایط مناسب برای عبوری بیخطر (همچوندقت در انتخاب مصالح كف پل كه سبب سرخوردن یا آسیبهای دیگر نشود) نیز روی مصالحانتخابی تأثیرگذار است.
4ـ ایمنی
از آنجایی كه مهمترین هدف طراحی و ساخت پلهای عابر تسهیل تردد شهرونداناست، از اینرو فراهم نمودن تسهیلاتی همانند پلههای برقی و بالابرها، برای استفادهسالخوردگان و افراد كمتوان جامعه از پلها، بایستی در طراحی لحاظ شوند. همچنینتوجه به تعداد و ارتفاع پلهها، طراحی نرده و حفاظ روی پل با در نظر گرفتن نوع وارتفاع آن و نحوه اتصال آخرین پله به كف معبر ازجمله مهمترین موارد در تأمین ایمنیپلهای عابر پیاده شوند.
5ـ نورپردازی و رنگ

هرچند كه بهدلیل جانمایی، نور عمومی محیط بسیاری از پلهای عابرپیاده معمولاً زیاد است اما وجود نور كافی از مواردی است كه سبب احساس امنیت بیشترو وضوح مسیر پل در عبور شب هنگام عابران از روی پل میشود. همچنین نورپردازی پل سببخوانایی و برجسته شدن طراحی، عناصر تعبیه شده روی مسیر پل و نیز محلهای ورود وخروج در طول شب میشود. البته بایستی توجه داشت كه نور بیش از اندازه روی پل، برایرانندگان اتومبیلهای عبوری از زیر پل گاه مشكل آفرین میباشد.


از آنجایی كه امروزه در شهرها رنگ به عنصری فراموش شده تبدیل شده است، استفاده ازرنگ البته هدفمند طوری كه سبب اغتشاش رنگی در سیمای شهر نشود، در طراحی پلهایعابرپیاده علاوه بر زیبایی و خوانایی پل و تأثیر بر فضای پیرامون، به لحاظ روانی وایجاد انگیزه برای عبور عابران نیز موثر است.
6ـشرایط اقلیمی
یكی دیگر از مهمترین موارد موثر در طراحی پل توجه به شرایط اقلیمیچون برف، باران و باد میباشد. از آنجایی كه پلها اغلب در ارتفاع بلندتری از سطحزمین قرار میگیرند، مقابله با جریانهای شدید هوا و باد و طراحی موانعی در جهتكاستن شدت این جریانها میبایست در طراحی لحاظ شوند.
از طرف دیگر به دلیل زاویه ریزش باران و برف، میبایست كف پل با شیب متناسبی طراحیشود تا ضمن جمع نشدن آب باران و عدم ریزش روی مسیر سواره زیر پل، این آب به صورتیهدایت شده از طریق كانالهایی به پایین منتقل شود. همچنین میتوان با تمهیداتی (مثلنصب سیمهای حرارتی در زیر كف پل) در فصل زمستان از جمع شدن برف در سطح پل جلوگیریكرد.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
این یادداشت به همراه یادداشت قبلی در روزنامه همشهری مورخ سهشنبه 25 بهمن ماه 84 به چاپ رسیده است.

 درباره وبلاگ

دوستان خوش امدید

این وبلاگ جهت پیشبرد در صنعت مقاله های عمران و معماری میباشد

مدیر وبلاگ : مهندس محسن حسن ابادی
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر خود را در مورد مقالات بگوییدجستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :