تبلیغات
مقاله عمران - کار اموزی
 
مقاله عمران

مقدمه:
این گزارش كار بر اساس مشاهدات خود در دوره كارآموزی در مورد ساختمان بتنی كه به مدت 240 ساعت می باشد ، ‌ارائه شده است.

مشخصات ساختمان :این ساختمان در شهر تبریز واقع در شهرك یاغچیان        می باشد.ساختمان شمالی بوده و مساحت خالص ملك  507.5 ، مساحت كل طبقات با احتساب پاركینگ و زیر زمین  2542.5 و تعداد واحد مسكونی 21 ،‌جمع طبقات 8 طبقه ،‌ مساحت زیر زمین  117 در یك طبقه جهت استفاده انباری      می باشد.

در ابتدای گزارش لازم است اطلاعاتی كه در مورد ساختمان های بتنی كسب   كرده ام بیان كنم.
ساختمان های بتنی بتن آرمه اسكلت اصلی آن می باشد. سقف تیرچه بلوك ،‌در مورد ساختمان مذكور سقف تیرچه با بلوك فلزی می باشد كه بلوك های فلزی را پس از آنكه بتن مقاومت كافی خود را به دست آورد ، بر می دارند.
ساختمان های بتنی به چند علت مورد توجه قرار گرفته است .فراوان بودن مواد اولیه بتن مانند شن و ماسه ،‌مقاوم بودن آنها نسبت به ساختمان های فلزی در مقابل عوامل جوی و همچنین خاصیت شكل پذیری و بالا بودن عمر ساختمان های بتنی و ... از این عوامل می باشند.
به طور كلی هر ساختمان بتنی از پی و ستون ،‌ تیر ،‌ شاهتیر،‌ سقف و دیوار تشكیل شده است. برای اجرای ساختمان های بتنی به سه كارگاه قالب بندی ، آرماتور بندی ،‌ تهیه بتن نیازمندیم.
از آنجا كه من در دو كارگاه فعالیت داشته ام دركارگاه اول درحال اجرای طبقه هفتم بودندودرآنجا كارهای اسكلتی، قالب بندی، آرماتوربندی، بتن ریزی، آجرچینی دركارگاه دوم كه درحال اجرای اندودكاری مانندكاشی كاری، گج كاری، ... بودندآنچه كه مشاهده كرده درگزارش كار زیر آورده ام  
قالب بندی: قالب بندی یكی ازمهمترین قسمت های اجرای ساختمان می باشد هم از لحاظ اقتصادی وهم از لحاظ دقت كار، اهمیت زیادی دارد
برای شكل دادن به بتن به قالب نیاز داریم و تا زمان سخت شدن بتن قالب ها و داربست های زیر آن ،‌ وزن بتن را تحمل می كنند.

پس از تهیه نقشه های معماری و انجام محاسبات سازه بتنی مورد نظر ،‌ چگونگی طراحی و ساخت قالب است كه كار را از روی نقشه های فنی در عالم واقعیت پیاده      می كند هرگونه نقض و اشتباه و كم تجربگی در ساخت قالب بندی بلافاصله در سازه تمام شده بتنی تمام شده انعكاس پیدا می كند و می تواند به سازه ای معیوب و غیر ایمنی و نازیبا منجر شود.ابعاد ، شكل و راستای دالها ، تیر ها و دیگر اعضای سازه ای بتنی ، به دقت ساخت قالب ها بستگی دارد . قالب ها باید با ابعاد صحیح ساخته شوند تا اعضا جهت حفظ شكل مورد نظر در زیر بارهای ساختمانی از صلبیت كافی برخوردار باشند.
برای قالب بندی بتن از قالب های چوبی و فلزی استفاده می شود. در مورد قالبهای چوبی،‌تخته و چوبی كه برای قالب بندی استفاده می شود باید كاملا خشك بوده و به دور از رطوبت باشد زیرا رطوبت باعث تغییر شكل قالب ها می شود كه منجر به تغییر شكل بتن می شود.

برای قالب بندی از تخته هایی بنام تخته های روسی استفاده می شود كه این  تخته ها نرم بوده و دارای مقاومت كافی در برابر وزن بتن ،وزن كارگران و وسایل بتن ریزی و ... می باشند.
ضخامت تخته های مذكور در حدود cm 2 و در پهنای 10 الی 15 سانتی متر می باشد این تخته ها را قبل از مصرف با روغن مازوت چرب می كنند به دلیل اینكه آب بتن را جذب نكند و همچنین در موقع باز كردن قالبها به بتن نچسبد. این تخته ها 3 تا 4 بار قابل مصرف هستند.
قالب های فلزی كه در جاهای كوچك ،‌ به علت گران بودن مقرون به صرفه نیستند، دارای بهره دهی بیشتر می باشند و می توان تا هر بار از آنها استفاده كرد.علاوه بر آن سطح بتن ساخته شده با این قالب ها صاف و یكنواخت می باشند.
ستون هایی كه به صورت مربع هستند ابتدا برای قالب بندی ابعاد ستون را از روی نقشه تعیین نموده ،‌ اضلاع قالب را از تخته های مناسب بریده و به پشت بندها را به آن وصل می كنند.ابعاد پشت بندها باید طوری باشد كه‌‌‌‌‌ حدود 10 سانتی متر از طرفین از ابعاد قالب ها بیرون بزند تا توسط میلگرد های اتصال (به اصطلاح خاموت) به هم وصل شده و محكم شوند. قالب ستون ها باید شاقول باشد.
برای اینكه هنگام بازكردن قالب ها گوشه های ستون آسیب نبیند در گوشه های قالب ها فتیله (تخته هایی با مقطع مثلثی) قرار می دهند.

قالب بندی سقف:ابتدا تخته های الوار را به هم وصل كرده ، سپس فقط یك ضلع از قالب ها را (مانند یك صفحه) روی داربست های چوبی قرار داده پس از آرماتور بندی شاهتیرها تیرچه و بلوك ها را روی تیرها (شبكه فلزی)‌ گذاشته و بتن ریزی می كنند.
داربست های زیر قالب از نوع چوب گرد می باشد و زیر داربست ها ،‌ دو گوه برای تنظیم ارتفاع می گذارند و با چكش محكم می كنندو با گچ ثابت می كنند. گوه قطعه چوب كلفت با سطح شیبدار است كه زیر داربست ها قرار می دهند.

قالب ستون را پس از 2 روز و قالب سقف را پس از گذشت 2 الی 3 هفته برداشته می شود.

آرماتور بندی ستون و تیر: بعد از قالب بندی و قبل از بتن ریزی یكی از مهمترین  مراحل ، آرماتور بندی است . پس از محاسبه قطر و تعداد آرماتور توسط مهندس محاسب ، نقشه هایی از آرماتور تهیه می شود كه در اجرای كار الزامی می با شد. با استفاده از نقشه ها آرماتور بند ، میلگرد ها را بریده و ابعاد و قطر لازم برای هر عضو سازه بتنی را تهیه میكند.همچنین تعداد و قطر خاموت را و خم های لازم را ایجاد می كند.
آرماتورها باید تمیز و در موقع كار فاقد گل و مواد روغنی و مواد رنگی باشد.
تجربه نشان داده است اگر آرماتورها در حد كمی زنگ زده باشند به علت ایجاد اصطكاك در بتن ،‌ مقاومت بتن را افزایش می دهند.

طول میلگرد هایی كه در بازار عرضه می شود 12 متر بوده و در جاهایی میلگردی با طول بیش از 12 متر لازم می شود. برای جبران این نقض ،‌ مجاز به جوش كاری نیستیم. بنابراین با روش پوششی (overlab) یعنی روی هم آوردن دو میلگرد انجام می شود.طول overlab در روی نقشه مشخص شده است.
برای اتصال میلگرد های ستون به میلگرد های انتظار میلگرد های ستون را به اندازه كلفتی میلگردهای انتظار خم می كنیم.

بعد از 5 روز از بتن ریزی سقف زیرین ، آرماتورهای ستون را كه خم شده هستند به میلگردهای انتظار با سیم وصل می كنند. سپس خاموتها را طبق نقشه و به تعداد در ستون قرار داده می شود.آنگاه قالب های ستون را در اطراف ستون و به صورت شاقول قرار داده و آنرا با اهرمهایی محكم می نمایند.
سپس نوبت بتن ریزی می رسد كه آنرا توسط بیل از بالای ستون و به صورت تدریجی و آرام می ریزند، باید مواظب جداشدن دانه ها در هنگام ریختن بتن بود. بعد از ریختن حدود 3/1 یا 4/1 ارتفاع ستون از بتن آنرا توسط ویبراتور ، كاملا ویبره      می كنند تا بتن تمام زوایای قالب را پر كرده تا بعد از قالب برداری بتن به صورت كرمو در نیاید.

 نكته دیگری كه در ریختن بتن باید دقت كرد اینست كه باید توجه كرد كه قفسه ستون كاملا در وسط قالب قرار گیرد.بعد از بتن ریزی ستون ،‌ پس از گذشت 2 روز از بتن ریزی می توان به باز كردن قالب اقدام نمود.

نحوه اجرای سقف:
بعد از بتن ریزی ستون ها و برداشتن قالب ها ،‌ تیر های اصلی قالب بندی        می شوند كه نحوه آن قبلا توضیح داده شده است.
قبل از بستن قالب تیر های اصلی باید ارتفاعات كلیه ستون ها اندازه گرفته شود و در یك تراز باشند. برای این كار از شلنگ تراز استفاده می كنند یعنی یك ستون را با استفاده از بنچ مارك(B.M.)به ارتفاع مشخص تنظیم می كنند.سپس با استفاده از شلنگ تراز كلیه ستون ها را هم تراز می كنند. آرماتوربندی تیرها به این صورت است كه یك ردیف آرماتور در پایین تیرها گذاشته شده و آرماتورها خاموت ها به یكدیگر بسته شده و محكم می شود. فواصل خاموتها در روی نقشه كاملا مشخص شده كه در ابتدا و انتهای تیر تعداد خاموتها بیشتر ، یعنی فواصل آنها از هم كم است ولی در وسط تیر ها تعداد خاموتها كمتر است،‌ چون در وسط تیر تنش برشی min  است و در ابتدا و انتهای تیر max است.
برای اینكه بتن‌كاملا میلگردها را احاطه كند فاصله ای به عنوان پوشش بین میلگردهای تحتانی و قالب می‌گذارند كه تقریباcm5 می باشد.‌
بعد از آرماتوربندی تیرها نوبت به اجرای سقف می رسد.سقف مورد نظر تیرچه با بلوك فلزی می باشد.مقطع تیرچه به شكل زیر است.

تیرچه ها در محل كارگاه ساخته شده اند.محل انبار تیرچه ها باید كاملا مسطح باشد.یك ردیف تیرچه در روی زمین گذاشته آنگاه به فواصل یك متر ،‌ چوب‌چهارتراش
گذاشته و بعد ردیف دیگر گذاشته می شود.حداكثر تا 6 ردیف تیرچه می توان روی هم انبار كرد.

بلوك مورد استفاده از نوع فلزی بوده و بعد از گرفتن بتن ،‌ با زدن چند ضربه از سقف جدا می شود.فواصل تیرچه ها با گذاشتن بلوك ها تنظیم می شود.

در دو سر تیرچه ها برای اینكه اتصال گیردار شود در محل تكیه گاه‌ها میلگردی بنام اودكا گذاشته می شود.
در دهنه های بیش از 4 متر كلاف عرضی گذاشته می شود. دو میلگرد یكی در بالا و یكی در پایین كلاف قرار می دهند.عرض كلاف در حدود 10 سانتی متر است.كلاف مانند تیری عمل می كنند در مقابل لنگر های خمشی تیرچه ها مقاومت می كند.

بعد از اینكه بلوك ها گذاشته شدند،‌ میلگرد حرارتی به صورت مارپیچی گذاشته میشود
بتن ریزی سقف:
قبل از بتن ریزی آرماتوربندی باید كنترل شود.در موقع بتن ریزی باید از رفت و آمد زیاد روی آرماتورها جلوگیری كرد.بتن ریزی را از قسمتی كه به مركز تهیه بتن نزدیك و از قسمتی كه به بالا بر نزدیك است شروع می كنیم.برای عبور و مرور كارگران و فرغون از تخته های زیرپا استفاده می كنیم.
بتن ریزی را از قسمت تیرها شروع می كنیم.پس از ریختن بتن با ویبراتور بتن را ویبره می كنیم تا تمام ابعاد قالب را پر نماید.بتن ریزی حدالمقدورباید بدون وقفه باشد.
پس از بتن ریزی به مدت 1 روز بتن كاملا مرطوب نگه داشته می شود.
نسبت اختلاط:
رایج ترین نسبت اختلاط اجزای بتن ،‌ نسبت حجمی شن و ماسه و نسبت وزنی برای سیمان است.نام گذاری و طبقه بندی بتن بر حسب مقدار سیمان در هر متر مكعب شن و ماسه است.با توجه به اینكه وزن مخصوص سیمان پاكتی از سیمان فله ای بیشتر است(حجم سیمان فله ای بیشتراست) هنگام اختلاط از پیمانه هایی كه 50 كیلوگرم سیمان فله ای را مشخص می كند باید استفاده كنیم.نحوه ریختن مصالح در بتونیر بدینگونه است كه ابتدا 3/1 آب را در داخل بتونیر ریخته سپس شن را به نسبتی كه قبلا تعیین شده است در داخل بتونیر می ریزیم.پس از آنكه دانه ها كاملا خیس شدند سیمان ریخته می شود و بعد از آن ماسه ریخته می شود.

بتونیر با چرخش خود باعث میشود كه اجزا كاملا مخلوط شده و با هم تركیب شوند.با عوض كردن جهت چرخش بتونیر بتن آن به بیرون منتقل می شود كه پاكت های مخصوصی وجود دارد كه آنها را پر كرده و به محل مورد نیاز برده می شود.نوع سیمان مصرفی از نوع 2 می باشد.البته برای ملات دیوار از سیمان پوزولانی نیز استفاده می شود.
دیوارچینی:
قبل از دیوار چینی ،‌ محدوده دیوارها را مشخص می كنند كه با توجه به نقشه و پیاده كردن اندازه در روی زمین انجام می شود.

در ابتدا و انتهای دیوار و در گوشه ها شمشه گذاشته می شود كه با گچ در پایین و بالا ثابت می شود.سپس توسط این شمشه ها ریسمان كشی می شود.ریسمان كشی مزیتی كه دارد اینست كه لازم نیست پس از هر ردیف آجر چینی دیوار را شاقول كنیم.قبل از اینكه بلوك ها را بكار ببریم آنها را با آب زنجاب می كنیم.اگر این كار را نكینم باعث جذب آب ملات می شود و به ردیف بعدی نمی چسبد.قبل از اولین ردیف یك لایه ملات می ریزند سپس آجر را    می گذارند.

كاشی كاری:
نحوه كاشی كاری یك واحد به صورت مفصل در زیر آمده است.روشهای مختلفی در اجرای كاشی كاری وجود دارد كه نوع مشهور آنها عبارتند از:اجرای ساده،‌ آجری ، حصیری، لوزی و ... .كاشی كاری به دو قسمت تقسیم می شود:دیوار ، كف
كاشی كاری دیوار:
دیوارهای آشپزخانه و سرویسها و كلا در جاهایی كه در معرض آب هستند‌     كاشی كاری میشوند.قبل از كاشی كاری كلیه جاهایی كه آب نباید نفوذ كند باید قیرگونی شود.
ابتدا برای اینكه كاشی ها در یك تراز قرار گیرند ، دور تا دور دیوار ماسه شسته ریخته می شود.(اگر به ماسه آب بزنیم به اندازه ای كه خیس شده و آب پس ندهد ماسه شسته می گویند)سپس با شمشه آلومینیومی سطح آنرا كاملا صاف نموده و فشار می دهیم كه ماسه متراكم شود و تراز می كنیم.
فاصله كاشی ها از دیوار باید به اندازه ای باشد كه همه كاشی ها به اندازه كافی دوغاب خوری داشته باشند.و همچنین نباید این فاصله زیاد باشد كه در هنگام پر كردن پشت كاشی ها به مشكل بر می خوریم.
برای اینكه كاشی ها قبل از ریختن دوغاب در جای خود ثابت باشند از گل رس خمیری كه موقتی است استفاده می شود.برای تراز كردن (شاقول كردن) كاشی ها كاشی ابتدایی و انتهایی را تراز كرده و بقیه كاشی ها را با شمشه شاقول می كنیم.به نحوی كه شمشه را روی این دو كاشی گذاشته و از بالا نگاه می كنیم. كاشی هایی كه عقب هستند به جلو كشیده و آنهایی كه جلو هستند با شمشه به عقب هدایت        می‌كنیم‌‌بعد از تراز كردن پشت كاشی ها را با دوغاب پر می كنیم.
نحوه ساختن دوغ آب سیمان و ماسه:در هنگام ساختن دوغاب مشكلی كه برای كارگران پیش می آید اینست كه ماسه تهنشین می شود و مخلوط كردن آن سخت  می شود.برای جلوگیری از این مشكل باید به نكات زیر توجه كرد. برای راحتی از بشكه های خالی نفت كه یك طرف آنها باز است استفاده می كنیم.به اندازه 3/1 بشكه از آب پر می كنیم.به این مقدار آب   پاكت سیمان میریزیم.و با بیل كاملا به هم میزنیم و مخلوط می كنیم.باید دقت شود كه هیچ توده ای از سیمان باقی نماند.سپس بیل را به صورت مورب داخل یشكه قرار میدهیم و ماسه را از طرفی كه سر بیل آنجا قرار دارد میریزیم.بشكه را از ماسه پر می كنیم. دقت شود كه ماسه در یك طرف بشكه ریخته شود.سپس با بیل از طرفی كه ماسه ریخته نشده است به صورت تدریجی به هم      می زنیم و مخلوط می كنیم.
بعد از اینكه دوغاب آماده شد در اولین مرحله از ریختن دوغاب از دوغاب شل استفاده می كنیم.و روی خمیر گل رس هم ابتدا می ریزیم.بعد از ریختن حدود 3/1 ارتفاع كاشی از دوغاب ،‌ می توان پیمانه یا سیمان خشك نیز استفاده كرد.در مرحله بعد 3/2 دیگر و سیمان خشك و تا آخر پر می كنیم.بعد از تمیز كردن كاشی ها ، دوباره باید كاشی ها را از لحاظ تراز بودن چك كنیم.دوباره ردیف بعدی كاشی هارا به همین ترتیب می چینیم، باید بندهای كاشی ها باهم همخوانی داشته باشد و به صورت‌+ باشد.باید بندها تمیز و بدون ملات سیمانی باشد.برای پاك كردن آنها از فرچه سیمی استفاده می كنیم.در پایان كاشی كاری، بندها را با دوغاب سیمان سفید (معمولا به رنگ كاشی میباشد)بندكشی می كنیم.ملات بند كشی مخلوطی از سیمان سفید ،‌ پودر و آب میباشد.
كاشی كاری كف:
اولین كار در كاشی كاری كف تعیین ضخامت ملات برای زیر كاشی ها می باشد.برای اینكار در روی دیوار به ارتفاع مشخصی مثلا تراز 50 سانتیمتری ، با استفاده از شلنگ تراز علامت می زنیم.در بلندترن جای كف فاصله را تا تراز 50 سانتیمتری اندازه می گیریم.از این فاصله ضخامت ملات و كاشی سرامیك را كم می كنیم و این اندازه را برابر فاصله تراز 50 از سطح تمام شده سرامیك ها در نظر می گیریم.سپس از گوشه دیواری كه دراز و یكراست است یك نال می رویم.منظور از نال یك ردیف كاشی می باشد كه كاشی های دیگر بر اساس نال چیده می شوند.عمود بر نال یك ردیف كاشی نیز چیده می شود كه باید كاملا بر نال عمود باشد.برای عمود كردن از روش فیثاغورث به اصطلاح روش 3.4.5 استفاده می شود.

یك نال فرعی از انتهای نال دوم و عمود بر آن چیده می شود. و ردیف به ردیف ریسمان كشی می شود و سرامیك ها چیده می شوند.در جاهایی كه سرامیك سالم نمی خورد با استفاده از سرامیك بر ،‌ به اندازه مورد نظر بریده و در خای خود قرار    می دهیم.ملات زیر سرامیك ها به دو صورت ریخته می شود.یكی اینست كه زیر هر سرامیك در موقع گذاشتن آن سرامیك ریخته شود و دیگری آنست كه ابتدا كل جایی كه باید كاشی شود با ملاتی كه عیارش كم و كم آب است پر می شود.سپس در هنگام گذاشتن سرامیك ها مخلوطی از سیمان و آب ریخته می شود كه باعث چسبیدن سرامیك به ملات می شود.
پس از اتمام چیدن سرامیك ها بندهای آنها را با فرچه تمیز می كنیم. بند كشی كف نیز بدین صورت است كه ابتدا مخلوطی از آب و سیمان سفید روی سرامیك ها ریخته می شود و با طی روی كاشی ها می كشیم كه بندها با دوغاب پر شوند ،‌ سپس با مخلوطی از پودر ، سیمان سفید روی سرامیك ها را تمیز می كنیم و بندها را با چوب مخصوص این كار می كشیم و تمیز می كنیم تا سطح بندها صاف شود و سوراخی باقی نماند.درباره وبلاگ

دوستان خوش امدید

این وبلاگ جهت پیشبرد در صنعت مقاله های عمران و معماری میباشد

مدیر وبلاگ : مهندس محسن حسن ابادی
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر خود را در مورد مقالات بگوییدجستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :